Thông báo: thay đổi biểu phí và hạn mức giao dịch Thẻ ghi nợ nội địa

  Kính gửi Quý khách hàng,
 
            NH TMCP Công thương Việt Nam trân trọng cám ơn sự quan tâm và tin dùng của Quý khách hàng đối với sản phẩm dịch vụ thẻ VietinBank trong suốt thời gian qua.   
            Kể từ ngày 01/03/2013, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam thông báo tới quý Khách hàng biểu phí và hạn mức giao dịch mới liên quan của thẻ ghi nợ nội địa E-Partner theo các nội dung cụ thể như sau:
 
1.      Thông báo thay đổi biểu phí của thẻ ghi nợ nội địa E-Partner:
 
STT
Loại phí
Mức phí VietinBank đang áp dụng (chưa VAT)
Mức phí điều chỉnh áp dụng mới từ 01/03/2013
(Chưa VAT)
Ghi chú
Mức/tỷ lệ phí
Tối thiểu/Tối đa
1
Phí phát hành
 
 
 
 
1.1
Phát hành và chuyển đổi hạng thẻ
 
 
 
 
-
G - Card, Pink-Card
181.818 đ
100.000 đ
 
 
-
12 con giáp
109.090 đ
100.000 đ
 
 
1.2
Phát hành nhanh (chỉ áp dụng đối với thẻ thường)
 
 
 
 
-
G - Card
200.000 đ
100.000 đ
 
 
-
PinkCard
200.000 đ
100.000 đ
 
 
1.3
Phí phát hành lại thẻ (chỉ áp dụng đối với thẻ thường)
 
 
 
 
1.3.1
Trường hợp mất thẻ, làm lại thẻ do thẻ cũ
 
 
 
 
-
G-Card, Pink-Card, 12 con giáp
120.000 đ
100.000 đ
 
 
2
Phí quản lý tài khoản thẻ (theo tháng)
 
 
 
 
-
Thẻ G - card, PinkCard
10.000 đ
5.000 đ
 
 
3
Phí vấn tin và in sao kê giao dịch thẻ trên ATM nội mạng
 
 
 
 
-
Giao dịch không in chứng từ
0 đ
0 đ
 
 
-
Giao dịch có in chứng từ
1.500 đ/lần
500 đ/lần
 
 
4
Rút tiền mặt tại ATM nội mạng
Tạm thời VietinBank chưa thu phí đối với giao dịch này
5
Thanh toán chuyển khoản tại ATM
 
 
 
 
5.1
Thẻ G-Card, PinkCard
 
 
 
 
-
Trong hạn mức (10 triệu/ngày)
0 đ
0 đ
 
 
-
Vượt hạn mức
0,055%/số tiền vượt hạn mức
0,055%/số tiền vượt hạn mức
Tối thiểu 3.000 đ và tối đa 15.000 đ/giao dịch
 
5.2
Thẻ S-Card, S-Card liên kết, C-Card, C-Card liên kết, 12 con giáp, các loại thẻ Đồng thương hiệu và các thẻ khác.
 
 
 
 
-
Trong hạn mức (5 triệu/ngày)
0 đ
0 đ
 
 
-
Vượt hạn mức
0,055%/số tiền vượt hạn mức
0,055%/số tiền vượt hạn mức
Tối thiểu 3.000 đ và tối đa 15.000 đ/giao dịch
 
6
Giao dịch tại ATM ngoại mạng
 
 
 
 
-
Giao dịch vấn tin, in sao kê (không in chứng từ)
1.500 đ/lần
500 đ/lần
 
 
-
Giao dịch vấn tin, in sao kê (có in chứng từ)
1.500 đ/lần
500 đ/lần
 
 
 
Đối với các loại phí khác liên quan đến sản phẩm dịch vụ thẻ VietinBank, Quý khách vui lòng tham khảo tại Mục biểu phí dịch vụ chi tiết của VietinBank.
 
2.      Thông báo bổ sung hạn mức giao dịch chuyển khoản trên ATM của tất cả các loại thẻ ghi nợ nội địa E-Partner VietinBank:
 
STT
Nội dung
Hạn mức giao dịch chuyển khoản VietinBank hiện tại đang áp dụng
Hạn mức giao dịch chuyển khoản áp dụng mới
1
Hạn mức chuyển khoản tối đa/giao dịch
Không quy định
25 triệu đồng/ giao dịch
2
Hạn mức chuyển khoản tối đa/ngày
100 triệu đồng/ngày
100 triệu đồng/ngày
 
Trân trọng thông báo!

 

VietinBank