Tuyển dụng

VietinBank tuyển Cộng tác viên - Điện thoại viên

01/09/2012 - VietinBank

VietinBank hiện là ngân hàng hàng đầu Việt Nam hiện nay. Để không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, đảm bảo mang dịch vụ thẻ đến khách hàng nhanh nhất, VietinBank cần tuyển Cộng tác viên nhập hồ sơ phát hành thẻ (Mã CTV 01) và Điện thoại viên trực ca (Mã ĐTV 02) làm việc tại Hà Nội

VietinBank tuyển Cộng tác viên

15/05/2012 - VietinBank

 VietinBank hiện là ngân hàng hàng đầu Việt Nam hiện nay. Để không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, đảm bảo mang dịch vụ thẻ đến khách hàng nhanh nhất, VietinBank cần tuyển Điện thoại viên (ĐTV) làm việc tại Hà Nội