Lựa chọn ngôn ngữ :    English      Vietnam
 
 
 
Thẻ Visa thanh toán trực tuyến
Mở ra thế giới mua sắm tuyệt vời với thẻ Visa thanh toán trực tuyến của Vietinbank.
Với thẻ Visa thanh toán trực tuyến của Vietinbank, bạn có thể dễ dàng mua hàng hóa, dịch vụ tại các website có biểu tượng của Visa trên toàn thế giới.

Chọn mệnh giá thẻ mà bạn muốn
Chọn mệnh giá thẻ trong khoảng 10.000 VND đến 5.000.000 VND. Để biết thêm thông tin, bao gồm cả thông tin về phí, xin vui lòng đọc mục  Điều khoản sử dụng.
 
 
 
Bạn muốn mua thẻ Visa thanh toán trực tuyến?