Ngừng các dịch vụ Đăng ký trực tuyến.

Kính gửi quý khách hàng

Nhằm bảo vệ khách hàng trước các nguy cơ rủi ro phát sinh liên quan đến giao dịch trực tuyến, thời gian này, VietinBank chính thức thông báo tạm thời ngừng các dịch vụ đăng ký trực tuyến online trên website.

Để thực hiện đăng ký, quý khách vui lòng đến Chi nhánh – Phòng Giao dịch gần nhất để đăng ký dịch vụ hoặc đăng ký phát hành thẻ.

Quý khách vui lòng mang theo CMTND hoặc hộ chiếu sử dụng khi mở thẻ khi đăng ký.

Danh sách CN – PGD VietinBank tại đây.

Xin cảm ơn quý khách.

VietinBank